Mitä luistelukoulun jälkeen?

Luistelukouluun voi tulla oppimaan luistelun perustaidot. Luistelukoulussa on mahdollista harrastaa luistelua myös pidempään. Eri tasoryhmät takaavat sen, että haasteita harrastuksen parissa riittää.

Luistelukoulusta on mahdollista edetä kehitysryhmien kautta yksin- ja muodostelmaluistelun kilparyhmiin. Ensimmäinen askel on Tintit, josta siirrytään joko Timantteihin tai MuodostelmaTimantteihin.

Kehitysryhmiin otetaan jatkuvasti uusia innokkaita luistelijoita. Ryhmiin voi siirtyä ja niistä voi jatkaa taitojen karttuessa eteenpäin myös kesken kauden.

  • Tintti-ryhmä on ensimmäinen askel kilpaluistelun saralla. Tintit ovat noin 4-6 -vuotiaita. Harjoituksia on kahdesti viikossa. Tinttien harjoittelussa painotetaan perusluistelun hallintaa. Opetuksessa käytetään monivivahteista musiikkia, leikkejä ja harjoitteita unohtamatta luistelun iloa.
  • Timanteissa luodaan perusta yksinluistelun ja muodostelman kilparyhmiin siirtymiselle. Luistelijat harjoittelevat monipuolisesti taitoluistelun eri elementtejä kolmena päivänä viikossa ja heillä on jääharjoittelun lisäksi oheisharjoituksia. Timantit ovat noin 5-7 -vuotiaita.
  • Muodostelmaluistelun pariin siirrytään useimmiten Tintti-ryhmän kautta tai kun taidot ovat muuten riittävät. MuodostelmaTimanteissa saa hyvät valmiudet jatkaa MiniSparkles-joukkueessa ja sieltä edelleen kilpajoukkueisiin. MuodostelmaTimantit harjoittelevat kolmena päivänä viikossa. Jääharjoittelun lisäksi heillä on oheisharjoituksia. MuodostelmaTimantit ovat noin 5-7 -vuotiaita.

Kehitysryhmien toiminnasta vastaa nuorisopäällikkö Kristiina Suurkuukka apunaan kokeneet ohjaajamme.

Lue lisää kehitysryhmistä.